ร้าน Palm&Pond

ชื่อร้าน (TH)
ชื่อร้าน (ENG)
ห้อง/room
ชั้น/floor
ดิดต่อ  Tel.
ปาลม์แอนด์ปอนด์
Palm&Pond
3077
3
085-979-9795

ข้อมูลร้านค้า จำหน่ายเสื้อโปโล หลากสีหลายไซส์ ทั้งชายและหญิง รอบอกได้ถึง50นิ้ว ทางร้านยังรับปักโลโก้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
Detail Palm & Pond shops have many plain and variety polo shirts include embroidery service