ร้าน ฟินนี่แฟตแบรนด์

ชื่อร้าน (TH)
ชื่อร้าน (ENG)
ห้อง/room
ชั้น/floor
ดิดต่อ  Tel.
ฟินนี่แฟตแบรนด์
Finney Fat Brand
4031
4
095-8840798

ข้อมูลร้านค้า เสื้อผ้าแฟชั่นลายดอก ทั้งเสื้อ ชุดเดรส รวมไปถึงโจงกระเบน+เสื้อสไบ สำเร็จรูป งานสวย ของสาวบิ๊กไซส์ 
Detail Welcome flower print cloth for Songkran festival. You can find thai style cloth for plus size