โครงการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 2563

        กรุงทองพลาซา ร่วมกับโรงพยาบาลพระราม 2 ได้จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ให้การตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

รายการการตรวจสุขภาพมีดังต่อไปนี้

  1. การตรวจหาระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด
  2. การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
  3. การตรวจวัดดัชนีมวลกาย
  4. บริการตรวจมวลกระดูก
  5. ตรวจวัดสายตา

การเตรียมตัวก่อนรับการตรวจสุขภาพ

  1. นำบัตรประชาชนมาเพื่อลงทะเบียนรับบริการ
  2. ไม่ควรอดนอน ดื่มกาแฟ และสุรา คืนก่อนตรวจสุขภาพ
  3. สำหรับผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ต้องการตรวจไขมันในเลือดให้งดน้ำและอาหาร ตั้งแต่ 24.00 น. เป็นต้นไป
  4. และสำหรับสตรีที่ต้องการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก สามารถรับเอกสารการเตรียมตัวเข้ารับบริการตรวจสุขภาพและลงทะเบียนได้ที่สำนักงานชั้น 4 ได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะ

ลูกค้าหรือร้านค้าท่านใดสนใจตรวจสุขภาพ เชิญได้ในวันที่
3 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

กรุงทองพลาซา ศูนย์ค้าส่งเครื่องแต่งกาย
โทร. 02-653-9333