กรุงทองพลาซา ได้นำสิ่งของอุปโภค บริโภค จากเงินบริจาค ที่ทางกรุงทองพลาซา ลูกค้าและร้านค้าร่วมบริจาค ร่วมถึงปฎิทินตั้งโต๊ะเก่า เพื่อมอบให้แก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ที่ผ่านมา