สรงน้ำพระตอนรับสงกรานต์

ใกล้สงกรานต์เข้ามาทุกทีแล้ว ประเพณีที่ขาดไม่ได้เลย กับการสรงน้ำพระค่ะ กรุงทองพลาซา ขอเขิญชวนลูกค้าทุก ๆ ท่าน และร้านค้าที่สนใจ สามารถร่วมสรงน้ำพระ ทำบุญ รับโชครับชัยกันได้ที่บริเวณชั้น 4 ฝั่ง Food Court ของห้างกรุงทองพลาซา

Share this on Facebook