ระยะเวลาร่วมสนุก วันที่ 1 – 27 กุมภาพันธ์ 2559
กติกา
1. ซื้อสินค้าในห้างกรุงทองพลาซา สาขา 1 ครบ 100 บาท สามารถนำใบเสร็จมาแลกรับเป็นคูปองชิงโชคได้ที่สำนักงาน ชั้น 4
2. ทุกการซื้อสินค้า 100 บาท จะได้รับคูปองชิงโชค 1 ใบ
3. ลูกค้าเขียนชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ลงในคูปองชิงโชค แล้วนำมาส่งที่จุดรับคูปอง สำนักงาน ชั้น 4
4. แจกสร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ มูลค่า 9,483 บาท ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 รางวัล
5. จับรางวัลในวันเสาร์ที่ 6, 13, 20 และ 27 กุมภาพันธ์ เวลา 15.00 น.

ราคาทองคำ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2558
   
 
   
Copyright © 2005 Krungthong Plaza. All right reserved.