ร้าน ฑิมพิกา เจมส์

ชื่อร้าน (TH)
ชื่อร้าน (ENG)
ห้อง/room
ชั้น/floor
ดิดต่อ  Tel.
ฑิมพิกา เจมส์
Timpika Gems
1073
1
0839549494

เครื่องประดับ แหวน นาฬิกา ต่างหู สร้อยคอ ทองแท้ 100% และทอง 5 ไมครอน
Detail Accessories from gold or 5% micron such as rings, watches, earring and