Add Your Heading Text Here

ปีใหม่แล้ว เราก็ต้องนำพาสิ่งดี ๆ เข้าสู่ชีวิต ไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็ต้องเอาด้วยกล ไม่ได้ด้วยมนต์ เราก็ต้องหาเสื้อผ้าเข้ามาช่วยแล้วค่ะ เสื้อผ้าเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใส่ และก็สร้างความรู้สึกประทับใจให้แก่ผู้ที่พบเห็นค่ะ เราสามารถ มิกซ์แอนด์แมทซ์ ได้ตามแต่เราต้องการ ขึ้นอยู่กับว่า ในวันนั้น ๆ เราอยากจะเสริมเรื่องอะไรเป็นพิเศษ กรุงทองขอแนะนำว่า ถ้าตู้เสื้อผ้าเราไม่ได้มีสีสันเยอะขนาดนั้น ก็ขอให้หลีกเลี่ยงสีที่เป็นกาลกิณีก็ยังดีค่ะ 

ตารางสีเสื้อมงคลประจำวัน

เดช หมายถึง อำนาจวาสนา ชื่อเสียงเกียรติยศ ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ตำแหน่งหน้าที่การงาน การปกครองที่ส่งเสริมฐานะ และหน้าที่การงาน

ศรี หมายถึง มีโชคลาภบารมี ได้ทรัพย์สินเงินทอง อยู่เย็นเป็นสุข เป็นคนดีมีศีลธรรมประจำใจ มีบุคลิกดีราศีจับ น่านับถือ ไปไหนมาไหนมีแต่คนนิยมยกย่อง ฯลฯ

มนตรี หมายถึง บุคคลที่ให้การอุปถัมภ์ค้ำจุนให้ความช่วยเหลือ คนที่ให้ความคุ้มครอง คนที่เป็นที่พึ่งได้ เจ้านาย ผู้บังคับบัญชา พ่อแม่ ครู อาจารย์ ญาติผู้ใหญ่ ฯลฯ

กาลกิณี หมายถึง ศัตรู คู่แข่ง คู่อาฆาต อุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ความยากลำบาก รายจ่าย สิ่งที่เกิดเป็นความไม่ดี ความชั่วทำให้มีเรื่องเสียหาย 

2